Kontaktní adresa
Háje invest s.r.o.
Želevčice 5
274 01    Slaný

Informace pro zákazníky
Ing.Ladislav Leksa
 Mail: ladislav.leksa@slanydomky.cz
 Telefon: +420-312 576 212
 GSM: +420-724 05 07 02


Jednotlivé nemovitosti jsou klientem získávány na základě několika na sebe navazujících právních dokumentů - smluv:

1. Rezervační smlouva

Slouží k právnímu zajištění nemovitost vybrané klientem před uzavřením následných smluvních kroků. Na jejím základě se obě strany dohodnou, že do určitého data uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí kupní nebo smlouvu kupní. Rezervační částka je 30.000,-Kč a je standardně hrazena při podpisu rezervační smlouvy. Složená částka bude při podpisu rezervační smlouvou předpokládané smlouvy započtena na cenu nemovitosti.

V jednotlivých případech její vypracování a podpis není nezbytný.

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Podepisuje se po dohodě s klientem na začátku kontraktu. Její přílohou je koncept znění smlouvy kupní, které (po doplnění a případném upřesnění) je následně smluvními stranami potvrzováno.

Smlouva určuje podmínky a parametry splácení nemovitosti v průběhu výstavby (kontraktu). Garantuje dohodnuté parametry a provedení a termíny realizace kupované nemovitosti.

Je jedním z podkladů pro jednání s bankovním ústavem o hypotečním (nebo jiném) úvěru.

3. Smlouva kupní

Je uzavírána po kolaudaci objektu.

Smlouva obsahuje finální identifikaci (č.p.) objektu a jeho konečné provedení (včetně všech případných zákaznických úprav a specifikace volitelného vybavení). 

Smlouva je vkládán do katastru nemovitostí. Na jejím základě je převáděno vlastnictví kupované nemovitosti na nového vlastníka.

 

Uvedený postup popisuje smluvní vztahy pro řadové rodinné domy - v případě koupě pozemku je příslušně upraven a může být zjednodušen.

  Home | Nabídka | Galerie | Kontakt